Yhdistys                Yleistä Keski-Suomen Allergia- ja Astmayhdistys on Allergia-, Iho- ja Astmaliiton alueellinen ja itsenäinen paikallisyhdistys.Teemme työtä allergiaa ja astmaa sairastavien elämänlaadun parantamiseksi tarjoamalla tietoa, taitoa ja tukea. Yhdistys järjestää paljon erilaista toimintaa,mm. luentoja, virkistystä ja vertaistoimintaa. Historia Allergialiitto perustettiin vuonna 1969 ja tämän jälkeen vuonna 1974 Keski-Suomen allergiayhdistys sai alkunsa. Vuonna 1994 yhdistyksen nimi muutettiin Keski-Suomen Allergia- ja Astmayhdistykseksi liiton jalanjälkiä seuraten. Jyväskylä sai maan ensimmäisen allergiatoimiston vuonna 1978. Nykypäivä Yhdistyksen toiminnassa on alusta lähtien ollut painopisteenä tiedon jakaminen ja asiantuntijatiedon jalostaminen siten, että se parhaiten saavuttaisi allergiaa ja astmaa sairastavien arkielämän. Nykyään yhdistys tarjoaa ajankohtaista tietoa, neuvontaa, vertaistukea ja virkistystä. Lahjoitukset Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja jäsenistöltä ja muilta toimintaamme kannattavilta tahoilta. Lahjoitustilimme  numero on FI81 1045 3000 1674 36. Tarkempia tietoja saa toiminnanjohtajalta. Hallitus 2019 Yhdistyksen vuoden 2019 hallituksessa toimivat puheenjohtaja Pirjo Paajanen ja jäseninä Sinikka Merkkiniemi  (ensimmäinen varapuheenjohtaja), Seija Pulkkinen (toinen varapuheenjohtaja), Heta Elomaa, Elina Hiekkataipale, Marja-Liisa Kilpeläinen, Maarit Manninen, Inkeri Niemi, Pirjo Oksanen, Anna Sarkkinen ja Arja Sjöholm. Toiminnanjohtajana toimii Tiina Tarvainen. Etupäässä hallituksen jäsenistä koostuvat toimikunnat suunnittelevat toimintaa. Tällä hetkellä toimii kolme toimikuntaa: terveys-, talous- ja tapahtumatoimikunnat. Sääntömääräiset kokoukset Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltäviä asioita ovat mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle sekä yhdistyksen puheenjohtajan ja uusien hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltäviä asioita ovat mm. edellisen toimintakauden tilinpäätös ja toimintakertomus. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 25.3.2019  klo 18.00 yhdistyksen toimistolla Opistokuja 6-8 C, Jyväskylä. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen jäsentiedotteessa. Jäsenet ovat tervetulleita sääntömääräisiin kokouksiin. Yhdistyksen tulevaisuudenkuva, perustehtävä, toimintaperiaatteet ja arvot Yhdistyksen päämääränä on olla pitkäaikaisten jäsenten, aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden ja osaavien asiantuntijoiden muodostama näkyvä vaikuttaja Keski-Suomessa. Perustehtävämme on allergisten ja astmaa sairastavien elämänlaadun parantaminen. Pyrimme toimimaan allergisten sairauksien ja astman ehkäisemiseksi, vähentämään sairauden haittoja, edistämään terveitä elämäntapoja ja terveellistä elinympäristöä sekä edistämään allergiaa ja astmaa sairastavien paikallista vaikuttamistoimintaa. Yhdistys tarjoaa allergisille ja astmaa sairastaville mahdollisuuden verkostoitua ja tavata toisia samaa sairautta sairastavia sekä tarjota heille palveluja ja tuotteita, jotka edesauttavat arkielämän sujumista. Yhdistys toimii yhteistyössä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa. Yhdistys on hyväksynyt koko järjestön arvot omiksi arvoikseen. Nämä ovat jäsenläheisyys, ammattilaisuus, valppaus, vaikuttavuus ja tehokkuus. Kansallinen allergiaohjelma 2008-2018 Yhdistys on sitoutunut toimintasuunnitelmassaan olemaan aktiivisesti mukana Kansallisen allergiaohjelman viestin viejänä yhdessä terveydenhuollon henkilöstön kanssa.  Allergiaohjelman väestöviestintähanke pitää yllä väestölle suunnattuja sivuja Sinustako vapaaehtoinen? Yhdistys kaipaa jatkuvasti eri-ikäisiä toimijoita lyhempiin ja pidempiaikaisiin tehtäviin! Lyhimmillään “pesti” voi olla vaikkapa lehtien ja oppaiden jakamista yleisötilaisuudessa tai parin tunnin vuoro lipasvahtina Pieni Ele -keräyksessä vaalien yhteydessä. Pidempiaikaisen harrastuksen saa tulemalla mukaan vaikkapa tapahtumatoimikuntaan suunnittelemaan ja toteuttamaan esimerkiksi virkistystapahtumia. Tarvitsemme myös ihmisiä, jotka ovat valmiita toimimaan kokemusasiantuntijoina esimerkiksi lehtihaastatteluissa. Toimittajat ottavat aika ajoin yhteyttä toimistolle kaivatessaan haastateltavaa allergioihin liittyvissä jutuissaan. Tällöin voisimme luvan saatuamme antaa toimittajalle sellaisen henkilön yhteystiedot, jolla on kokemusta ja mielipiteitä ko. asiasta. Jos olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena, ota yhteyttä toimistolle! www.allergiaterveys.fi Lue lisää! Lue lisää! Kuva: Shutterstock